Projectmatig Werken, wat is het en wat brengt het? home

Wat is het?
'Projectmatig Werken' en 'Projectmanagement' worden door elkaar gebruikt, en we bedoelen er in de regel hetzelfde mee: het aanbrengen van een uniforme en beproefde structuur bij de uitvoering van opdrachten. Praktisch: het binnen budget, binnen een afgesproken tijd en met vooraf overeengekomen wensen/eisen voorbereiden, uitvoeren en opleveren van een opdracht.

De methodiek is beschreven in vele boeken, en in enkele gevallen van een merk voorzien. Denk daarbij aan PRINCE2, IPMA, PMBoK of PMC (Projectmatig CreŽren). Maar in alle gevallen geldt dat de elementaire basismethodiek dezelfde is.

Wanneer een opdracht projectmatig wordt voorbereid en uitgevoerd, dan vergt dit ook aandacht van het management en de opdrachtgever. Zij dienen de inzet van de methodiek te faciliteren en moeten daarvoor concreet enkele dingen doen. Daarom is een 'platte training' Projectmatig Werken zelden zinvol om echt een verandering in een manier van werken (en daarmee een gedragsverandering) teweeg te brengen.

Marco Derksen besteed daarom tijdens trainingen ruim aandacht aan de feitelijke methodiek, maar zeker ook aan de manier waarop mensen echt en oprecht met elkaar samenwerken. Alleen als methode, echt samenwerken en goed opdrachtgeverschap worden gecombineerd, kunnen projecten succesvol zijn.

Wat brengt het?
Projectmatig Werken brengt organisatie en medewerkers met name:
  • een beproefde uniforme werkwijze;
  • stellen van glasheldere doelen en bijbehorende strategie;
  • betere communicatie, duidelijker afspraken en wederzijdse verwachtingen;
  • voorkomen van risico's en (faal)kosten.
Naast de voordelen van Projectmatig Werken bij concrete projecten kunnen onderdelen van de methodiek ook worden ingezet om eigen (lijn)werk effectiever en efficiŽnter in te richten en uit te voeren.


Een greep uit de onderwerpen die tijdens een training aan de orde komen:
Manieren van werken - PRINCE / Agile / Scrum / IPMA / Lean - Aanleiding - (SMART) Doelen stellen - Projectresultaat formuleren - Projectvoorstel - Business Case - Faseren - Projectgrenzen - Haalbaarheid - Projectplan - Budget - Ramen & Begroten - Kwaliteit - Programma van Eisen - Projectorganisatie - Projectleider - Stakeholders - Omgevings analyse - Planning maken & bewaken - Risico management - Projectbeheersing - Teamvorming - Teamrollen - Leiding geven - Goed opdrachtgeverschap - Borging - Inspireren - Motiveren - Communicatie - Opdrachtgever - Conflicten - Deming Circle - Aktiviteitenlijst - Management Samenvatting - Project documenten - Evaluatie - Projectarchief
Marco Derksen | Postbus 318, 6860 AH Oosterbeek | t. 026 495 02 02 | contact: post@marcoderksen.nl
Handelsregister Arnhem: 09220428