Trainingen home
Een training is vrijwel altijd maatwerk. Daarom start elke traject met een afspraak voor een persoonlijke kennismaking en overleg over de gewenste training. Van belang is helder te krijgen wat een organisatie precies wil bereiken met de training. Op basis daarvan stellen we samen het juiste programma, leerdoelen en werkvormen op en laten de training zo goed mogelijk aansluiten bij de dagelijkse werkomgeving van de deelnemers. Ook bepalen we samen op welk niveau de training verzorgd moet worden (MBO, MHBO of HBO).

Het is echter wel mogelijk om enkele basistrainingen te benoemen.

Projectmatig Werken, masterclass, 1 dag:
Deze intensieve training is speciaal bedoeld voor projectleiders die al werkzaam zijn in die rol, maar er nog geen specifieke opleiding voor volgden. In één dag wordt de gehele methodiek doorgenomen en wordt veelvuldig de verbinding gelegd met de dagelijkse praktijk. De training zit vol met praktische tips en adviezen aan de projectleider. Dit programma leent zich bij uitstek voor een 1:1 training of voor kleine groepen (max. 6 deelnemers).

Projectmatig Werken, 2 dagen, voor (aspirant)projectleiders & (aspirant)projectmedewerkers:
Een brede basistraining waarin de gehele methode wordt uitgelegd én, aan de hand van sprekende cases, gekoppeld aan de dagelijkse praktijk.
Na deze training kunnen de deelnemers hetzij als projectleider hetzij als projectmedewerker aan de slag: zij kennen de methodiek, kunnen deze toepassen en 'spreken dezelfde taal'.

Los van het voordeel voor werken aan projecten, biedt deze training veel inzichten en tools om het eigen dagelijkse (lijn)werk effectiever en efficiënter in te richten en uit te voeren. Deze training is ideaal voor groepen tot ca. 12 deelnemers.

Projectmatig Werken, 3 dagen, voor (aspirant)projectleiders
Speciaal voor (aspirant)projectleiders werd een programma samengesteld waarin extra aandacht is voor samenwerken in een team. Denk aan onderwerpen als communicatie, leiding geven, time-management, teamvorming en omgaan met conflicten. Naast aanvullende theorie bij deze onderwerpen worden rollenspellen gebruikt om te ervaren hoe misverstanden binnen projecten voorkomen kunnen worden door heldere communicatie. Het maximum aantal deelnemers voor deze training is 12.

Goed Opdrachtgeverschap, 1 dag, voor (aspirant) opdrachtgevers
Een training waarin duidelijk wordt wat een opdrachtgever van een projectleider en het project team mag verwachten. Maar ook: wat is goed opdrachtgeverschap? Want een projectleider verwacht ook van de opdrachtgever dat deze enkele specifieke taken op zich neemt en het werken volgens de methode faciliteert.
Marco Derksen | Postbus 318, 6860 AH Oosterbeek | t. 026 495 02 02 | contact: post@marcoderksen.nl
Handelsregister Arnhem: 09220428